Algemene voorwaarden

 

Begrippen:

De cliënt is hij/zij die zich aanmeldt bij Oolijf voor een behandeling voetreflexologie en/of lichaamsmassage.
De behandelaar is de wettelijke vertegenwoordiger van Oolijf: Annelies Hebb.
Onder behandeling wordt verstaan: elke vorm van behandeling, hulp, advies of ondersteuning gegeven door de behandelaar.

 

Voorwaarden voor behandeling

 • Wanneer de cliënt een afspraak maakt heeft hij kennis genomen van en gaat hij akkoord met de algemene voorwaarden en het privacybeleid van Oolijf.
 • Bij het maken van een afspraak of tijdens een intakegesprek worden persoonlijke gegevens gevraagd. Hierbij is de cliënt zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste informatie. Alle verstrekte informatie wordt vertrouwelijk behandeld en valt onder de privacywetgeving.
 • Ethiek en hygiëne zijn belangrijk. Er wordt van de cliënt verwacht dat hij proper verschijnt op de afspraak.
 • De behandeling is louter relaxerend en therapeutisch van aard. Cliënten die seksueel getinte opmerkingen maken of seksuele handelingen en/of gedragingen doen, worden per direct uit de praktijk verwijderd en zullen niet meer worden behandeld.
 • De behandelaar stelt geen medische diagnoses en verwijst de cliënt steeds door naar een arts indien nodig.
 • Bij kinderen is het bijzijn van een volwassen begeleider (ouder, verzorger) noodzakelijk tijdens de behandeling.
 • De behandeling duurt zo lang als deze is gereserveerd. Nabespreking en evaluatie of het verstrekken van extra informatie en adviezen vinden tijdens de gereserveerde behandeltijd plaats.
 • Indien de cliënt te laat op de afspraak verschijnt, zal de behandeling korter zijn. De behandeling eindigt wanneer de gereserveerde tijd is verstreken.

 

Betaling

 • De kosten van de behandeling zijn te vinden op de website van Oolijf en zijn door de cliënt gekend op het moment dat een afspraak wordt gemaakt.
 • De kosten voor de behandeling dienen steeds direct na de behandeling contant te worden voldaan.
 • Uitsluitend na voorafgaand overleg met de behandelaar kan de behandeling uitzonderlijk later, doch steeds binnen de 7 dagen na de behandeling, via overschrijving of contant worden betaald.
 • Bij het niet nakomen van de betaalvoorwaarden kan de behandelaar wettelijke rente in rekening brengen.
 • Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur op voorhand kosteloos geannuleerd worden. De cliënt dient bij eventuele annulering steeds tijdig te verwittigen. Indien de cliënt korter dan 24 uur vooraf annuleert of de afspraak mist, wordt de kost van de gereserveerde tijd aangerekend en blijft de betalingsverplichting onverminderd van kracht.
 • Cadeaubons zijn inwisselbaar voor de behandeling die op de cadeaubon vermeld staat en zijn geldig tot de vervaldatum. Cadeaubons worden niet terugbetaald.

 

Aansprakelijkheid

 • De behandeling wordt steeds op vraag van de cliënt uitgevoerd en met respect voor het lichaam. Het is de bedoeling dat de cliënt zich beter gaat voelen. Het is echter niet steeds zo dat de cliënt zich onmiddellijk beter voelt. Er kunnen zich enige reacties in het lichaam voordoen, dit tot enkele dagen na de behandeling. De behandelaar is niet verantwoordelijk voor deze natuurlijke processen die zich in het lichaam voordoen.
 • De behandelaar is niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen die zijn ontstaan doordat de cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt.
 • Klachten over de behandeling worden steeds met de behandelaar besproken.

 

 

 

Privacybeleid

 

De verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens is Annelies Hebb, Kemmelbergstraat 30, 8370 Blankenberge, 0486 37 98 78, annelies@oolijf.be, BTW BE 0722.719.977

 

Welke persoonlijke gegevens ik verzamel en waarom

Ik heb informatie van je nodig op basis van gerechtvaardigd belang. Persoonsgegevens zijn nodig voor de uitvoering van de koopovereenkomst.
Wanneer je een afspraak boekt vraag ik je volgende gegevens aan mij toe te vertrouwen:

 • Jouw naam en voornaam, zodat ik weet wie de afspraak maakt.
 • Jouw e-mailadres, zodat je een bevestiging en een herinnering van deze afspraak kan ontvangen
 • Jouw telefoonnummer, zodat ik jou kan bellen indien nodig

Wanneer je een cadeaubon bestelt heb ik gegevens van je nodig om jouw bestelling succesvol af te leveren:

 • Jouw naam en voornaam, zodat ik weet wie de cadeaubon bestelt
 • De naam van de persoon die de cadeaubon zal krijgen, zodat ik deze op de bon kan vermelden
 • Jouw e-mailadres, zodat ik jou een bevestiging van je bestelling kan sturen
 • Het adres waar de cadeaubon mag geleverd worden

 

Ingesloten inhoud van andere websites

De afspraken op deze website gebeuren via Calendly. Deze tool bevat ingesloten (embedded) inhoud. Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht. Hier vind je het privacybeleid van Calendly voor meer informatie.

 

Cookies

Deze website gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Wij maken geen gebruik van marketing cookies.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Je kan je internetbrowser zo instellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook steeds alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

Bekijk hier meer info over het cookiebeleid.

 

Met wie ik jouw data deel

Slechts een beperkt aantal vertrouwenspersonen (boekhouder, webmaster) heeft toegang tot je persoonsgegevens in functie van het verloop van de overeenkomst die je met mij aangaat en het onderhoud van de website.

Jouw informatie wordt alleen intern gebruikt en niet zonder jouw toestemming of andere wettelijke grondslag doorgespeeld aan derden voor commerciële of andere doeleinden.

 

Hoe lang ik jouw data bewaar

De persoonsgegevens worden bewaard voor de periode die nodig is voor de nakoming van rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de contractuele relatie en voor de duur van 7 jaar vanwege wettelijke verplichtingen naar de belastingdienst.

 

Jouw data is veilig

Wij verklaren alle technische en organisatorische voorzorgsmaatregelen te treffen die noodzakelijk zijn voor de bescherming van je persoonsgegevens. Alle gegevens die je bij ons achterlaat, slaan we via een veilige SSL verbinding op in onze beveiligde database.

We hebben alle nodige technische voorzorgsmaatregelen getroffen om de opslagruimtes voor gegevens te beveiligen, met name het beveiligen van de toegang tot de computer, het gebruik van antivirussoftware en het uitvoeren van regelmatig onderhoud aan de computers en de website.

 

Welke rechten je hebt over je data

Je kan steeds verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke gegevens die we van je hebben, inclusief alle gegevens die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we alle persoonlijke gegevens die we van je hebben verwijderen. Dit bevat geen gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligingsdoeleinden.

Elk verzoek tot toegang, wijziging of verwijdering van de persoonsgegevens dient te gebeuren via e-mail: annelies@oolijf.be